Osnovna delatnost je servis i popravka biro opreme kao i prodaja iste.

Kao što smo rekli počeli smo davne 1981, godine sa popravkom pisaćih mašina IBM, OLYMPIA, koje su i dalje prisutne u programu naše delatnosti.

Pored toga radimo:

Servis i popravku fotokopir aparata:

Servis i popravku laserskih i ink jet ŠtampaČa i matriČnih ŠtampaČa:

Servis i popravka fax aparata, multifunkcijskih maŠina:

Popravka raČunskih maŠina, brojaČica novca i grafiČkih maŠina.