Počeli smo davne 1981, godine otvarajući servis za popravku biro opreme, hrabro i smelo ušli u privatne poslovne vode kada je u to vreme bila teška i komplikovana procedura – osnivanja ( otvaranja radnje). Svih ovih godina napredovali smo kako u domenu tehnoloških resursa,prateci nove tehnologije, tako i u domenu ljudskih resursa zapošljavajuci mlade i perspektivne kadrove koji su puni izazova u pogledu znanja. Naši serviseri su školovani od strane naše firme posedujući sertifikate za opremu koju održavamo.

Nalazimo se u svom poslovnom prostoru od 100 m2 koji čini servisni, magacinski i kancelarijski prostor. Opremljeni sopstvenim vozilima, najsavršenijom opremom i alatima kako bi usluga koju pružamo bila na visini zadatka.

Kruna našeg rada su: Sertifikat ISO 9001:2001 i Sertifikat SNO 9000:05 verifikovani od strane nadležnih vojnih organa registrovanih za sertifikaciju MINISTARSTVO ODBRANE SEKTOR ZA MATERIJALNE RESURSE UPRAVA ZA ODBRAMBENE TEHNOLOGIJE ODELJENJE ZA KVALITET, STANDARDIZACIJU I METROLOGIJU.